ÖZGEÇMİŞ

Ümit GÜNER /****CV indir****

1982 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve İzmir’de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Açılmış olan sınavı kazanarak 2007 yılında Vergi Denetmen Yardımcılığına, 2010 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek Vergi Denetmenliğine atandı. 2011 yılında 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Müfettişliğine atandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 2017 yılı Nisan ayından itibaren yaklaşık üç bucuk yıl Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili olarak görev yaptı.

Şu an Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Yüksek Lisans programını tamamladı.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim, hizmet içi eğitim, yetki ve yeterlik eğitimleri ile Vergi Müfettişlerinin hizmet içi eğitimlerinde eğitici olarak görev yaptı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan kurullar ile Eğitim Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli komisyon ve çalışma gruplarında görevlendirildi.

2016 Beyanname Düzenleme Rehberi’nin hazırlanmasında genel koordinatörlük ve kısım koordinatörlüğü görevlerini üstlendi.

TÜRMOB tarafından yapılan sınavlarda başarı göstererek 2017 yılında Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı aldı.

Yapılan sınavlarda başarı göstererek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 2012 yılında (SPK) Bağımsız Denetim Lisansı aldı. Bu Lisansın sağladığı geçiş hakkını kullanarak 2018 yılında Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Bağımsız Denetim Belgesi aldı.

"Açıklamalı ve Örnekli Yatırım Teşvik Mevzuatı" adlı basılı bir kitabı ve vergi hukuku alanında çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Mesleki ve akademik çalışmaların yanı sıra; sunum teknikleri, grafik tasarımı, yazılım dilleri ilgi alanlarıdır.