YARARLI BİLGİLER

Vergi Usul Kanunu

Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 900 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 900 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 880 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 800 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 800 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 770 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Bakılacak Hususlar 2017 Yılı Hadler İlgili Genel Tebliğ
Yıllık Alış Tutarı 170.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Yıllık Satış Tutarı 230.000 TL
Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı 90.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 170.000 TL
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 900 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 900 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 880 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 800 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 800 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 770 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği

Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

343'üncü Madde En Az Ceza Haddi Damga Vergisinde
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 11 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 11 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 10,60 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 9,70 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 9,40 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
343'üncü Madde En Az Ceza Haddi Diğer Vergilerde
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 21 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 21 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 20 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 19 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 19 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 130 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 126 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 120 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 110 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 110 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 105 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 80 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 80 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 77 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 70 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 70 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 66 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
İkinci Sınıf Tüccarlar İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 40 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 40 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 39 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 36 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 35 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 33 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 19 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 19 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 18 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 17 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 17 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 16 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
Kazancı Basit Usulde Vergilendirilenler İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 11 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 11 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 10,60 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 9,70 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 9,40 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 8,80 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) I. Derece Usulsüzlükler
Gelir Vergisinden Muaf Esnaf İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 5 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 5 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 4,80 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 4,40 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 4,30 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 4 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketleri İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 70 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 69 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 66 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 60 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 60 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 58 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 40 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 40 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 39 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 36 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 35 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 33 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
İkinci Sınıf Tüccarlar İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 19 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 19 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 18 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 17 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 17 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 16 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 11 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 11 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 10,60 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 9,70 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 9,40 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 8,80 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
Kazancı Basit Usulde Vergilendirilenler İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 5 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 5 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 4,80 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 4,40 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 4,30 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 4 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
352'nci Madde(Kanuna Bağlı Cetvel) II. Derece Usulsüzlükler
Gelir Vergisinden Muaf Esnaf İçin
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 2,70 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 2,70 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 2,60 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 2,40 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 2,40 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 2,30 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
353'üncü Madde 1 numaralı bentte yazılı belgeler
- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)
Yıllar Ceza Tutarı Yıllık Had(**) İlgili Genel Tebliğ
2017 210 TL 110.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 210 TL 110.000 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 200 TL 106.000 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 190 TL 97.000 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 190 TL 94.000 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 180 TL 88.000 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği

(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10'undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.

(**) Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza.

353'üncü Madde 2 numaralı bentte yazılı belgeler
- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
Yıllar Ceza Tutarı Her Bir Tespit İçin Had(*) Yıllık Had(**) İlgili Genel Tebliğ
2017 210 TL 11.000 TL 110.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 210 TL 11.000 TL 110.000 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 200 TL 10.600 TL 106.000 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 190 TL 9.700 TL 97.000 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 190 TL 9.400 TL 94.000 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 180 TL 8.800 TL 88.000 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği

(*) Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza.

(**) Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza.

353'üncü Madde 4 numaralı bent
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 210 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 210 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 200 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 190 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 190 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 180 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
353'üncü Madde 6 numaralı bent
-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 5.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 5.000 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 4.800 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 4.400 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 4.300 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 4.000 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
353'üncü Madde 7 numaralı bent
-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 260 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 260 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 250 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 230 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 230 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 220 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
353'üncü Madde 8 numaralı bentte yazılı belgeler
- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Yıllar Ceza Tutarı Yıllık Had(*) İlgili Genel Tebliğ
2017 800 TL 160.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 800 TL 158.000 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 770 TL 150.000 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 700 TL 140.000 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 700 TL - TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 660 TL - TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği

(*) Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası.

353'üncü Madde 9 numaralı bent
-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 1.100 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 1.100 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 1.060 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 970 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 940 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 880 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
353'üncü Madde 10 numaralı bent
-127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 800 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 800 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 770 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 700 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 700 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 660 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
355'inci Madde b) Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2016 1,80 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 1,79 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 1,70 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 1,60 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 -- TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 -- TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Mükerrer 355'inci Madde
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
- I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 1.400 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 1.370 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 1.300 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 1.200 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 1.200 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 1.170 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Mükerrer 355'inci Madde
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
- II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 700 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 690 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 660 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 600 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 600 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 580 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Mükerrer 355'inci Madde
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 350 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 340 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 330 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 300 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 300 TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 280 TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Mükerrer 355'inci Madde
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
Yıllar Yıllık Had İlgili Genel Tebliğ
2017 1.100.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2016 1.100.000 TL 460 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 1.060.000 TL 442 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 970.000 TL 432 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 --- TL 422 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 --- TL 411 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
370'inci Madde
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı
Yıllar Yıllık Had İlgili Genel Tebliğ
2017 50.000 TL 476 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
Yıllar Oran İlgili Genel Tebliğ
2016 %3,83 474 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2015 %5,58 457 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2014 %10,11 441 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2013 %3,93 430 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2012 %7,80 419 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2011 %10,26 410 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği
2010 %7,7 401 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği

6183 Sayılı A.A.T.U.H.K

Uygulama Tarihleri Aylık Oran İlgili Genel Tebliğ/Madde/B.K.K. No.
19/10/2010 Tarihinden İtibaren %1,40 2010/965 Sayılı B.K.K.
19/11/2009 Tarihinden İtibaren %1,95 2009/15565 Sayılı B.K.K
21/04/2006 Tarihinden İtibaren %2,5 438 Sıra No.'lu Tahsilat Genel Tebliği
02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında %3 434 Sıra No.'lu Tahsilat Genel Tebliği
02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında %4 5035 Sayılı Kanunun 4. maddesi
Uygulama Tarihleri Yıllık Faiz Oranı İlgili Genel Tebliğ
21/10/2010 tarihinden itibaren %12 Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
21/11/2009 tarihinden itibaren %19 Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
28/04/2006 – 20/11/2009 tarihleri arasında %24 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04/03/2005 - 27/04/2006 tarihleri arasında %30 434 Sıra No.'lu Tahsilat Genel Tebliği
12/11/2003 - 03/03/2005 tarihleri arasında %36 429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Gelir Vergisi Kanunu

Yıl Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 24.000 TL 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2016 24.000 TL 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2015 23.000 TL 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2014 21.000 TL 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2013 21.000 TL 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2012 20.000 TL 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Yıl Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 11.000 TL 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2016 11.000 TL 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2015 10.600 TL 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2014 9.700 TL 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2013 9.400 TL 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2012 8.800 TL 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Yıl I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)
2017 900 TL 470 TL 210 TL
2016 900 TL 460 TL 210 TL
2015 880 TL 440 TL 200 TL
2014 800 TL 400 TL 190 TL
2013 800 TL 400 TL 190 TL
2012 770 TL 380 TL 180 TL
2017 Yılı
Aralık Oran
13.000 TL'ye kadar %15
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası %20
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası %27
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası %35
2016 Yılı
Aralık Oran
12.600 TL'ye kadar %15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası %20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası %27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası %35
2015 Yılı
Aralık Oran
12.000 TL'ye kadar %15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası %20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası %27
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası %35
2014 Yılı
Aralık Oran
11.000 TL'ye kadar %15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası %27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası %35
2013 Yılı
Aralık Oran
10.700 TL'ye kadar %15
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası %20
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL), fazlası %27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası %35
2012 Yılı
Aralık Oran
10.000 TL'ye kadar %15
25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası %20
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlası %27
58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL), fazlası %35
Yıl İstisna Tutarı İlgili Genel Tebliğ
2017 3.900 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016 3.800 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015 3.600 TL 287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014 3.300 TL 285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013 3.200 TL 284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012 3.000 TL 280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Yıl Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 1.600 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016 1.580 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015 1.500 TL 287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014 1.400 TL 285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013 1.390 TL 284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012 1.290 TL 280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Yıl Tutar İlgili Genel Tebliğ
2017 14 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

Diğer Kanunlara İlişkin Bilgiler

50 Sıra No'lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Yürürlük:01.01.2016)
Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1- Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı 9,50 TL
b) Beyanname 9,50 TL
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00 TL
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3- Pasaportlar 94,00 TL
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 63,00 TL
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6- Nüfus cüzdanları(Doğum/Değiştirme/Kayıp) 16 TL/16 TL/32 TL
7- Aile cüzdanları 86 TL
8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9- Sürücü belgeleri 117,00 TL
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00 TL
11- Motorlu araç trafik belgesi 117,00 TL
12- Motorlu araç tescil belgesi 88,00 TL
13- İş makinesi tescil belgesi 85,00 TL
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60 TL
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50 TL
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00 TL
17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00 TL
48 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Yürürlük:01.01.2017)
Matrah Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için %1 %10
Sonra gelen 500.000 TL için %3 %15
Sonra gelen 1.110.000 TL için %5 %20
Sonra gelen 2.000.000 TL için %7 %25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için %10 %30