DUYURULAR

Vergi Usul Kanununun ikinci bölümü (2. Kitap) yenilenmiş ve güncellenmiştir. Diğer bölümlerin güncellemesi devam etmektedir.

Vergi Usul Kanununun ilk bölümü (1. Kitap) yenilenmiş ve güncellenmiştir. Diğer bölümlerin güncellemesi devam etmektedir.

"Açıklamalı ve Örnekli YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI"
isimli kitabımız Vergi Müfettişleri Derneği tarafından yayımlanmıştır.
Kitabın; yatırımcılara, yatırım danışmanlarına, meslek mensuplarına, vergi müfettişleri ile ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını dileriz.

e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına ilişkin sunuma bu linkten ulaşabilirsiniz!

!! Mevzuat kısmında yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 30.01.2020 tarihi itibariyle 29 Seri No.lu KDV Tebliği eklenerek güncellenmiştir. Sayfa yenilenmediği takdirde eski tebliğ gelmektedir. Bu nedenle sayfa yenilenerek indirilmelidir.!!

!! Mevzuat kısmında yer alan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(Seri No:1) güncellenmiştir.Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) 19.02.2019 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 17) eklenerek güncellenmiştir.Sunumlar

Vergi mezuatı ve muhasebe ile ilgili sunumlara bu linkten erişebilirsiniz.

Link

Ana Tebliğler

Vergi mevzuatı ana tebliğleri, Tahsilat Genel Tebliği ve Muhasebe Sistemi Uygyulama Genel Tebliğine bu linkten erişebilirsiniz.

Link

Makaleler

Vergi mevzuatı ile ilgili makalelere bu linkten erişebilirsiniz.

Link